K4: Kuyper, Korea & de Kosin Kerken

Tijdens zijn feestelijke toespraak bij het sluiten van het voorjaar-semester van het Korean Theological Seminary tovert de rector plots een oud, beduimeld en van veel aantekeningen voorzien exemplaar van Kuypers Stonelezingen te voorschijn. Tijdens zijn studie in Nederland heeft hij het boek achter elkaar uitgelezen. Mijn neocalvinistische hart springt op van vreugde.

Echter, in plaats van te vertellen wat er zoal gezegd wordt over geschiedenis, religie, politiek, wetenschap en kunst en de positie van het calvinisme daarin, wordt de laatste pagina opgeslagen. Daar gebruikt Kuyper het beeld van de Aeolusharp die door de wind van de Geest bespeeld moet worden om de grootse toekomst van het calvinisme te garanderen. Kuyper verbindt daaraan de oproep om zowel krachtig te bidden om die Geest, maar tegelijk ook om die harp, het calvinisme, ‘zuiver gestemd en de snaren gespannen’, gereed te leggen in het ‘venster van Gods heilig Sion’.

Inderdaad, een prachtig en hartveroverende passage. Maar dan de toepassing. Welke les haalt onze zeer belezen rector uit deze woorden? Hij kiest resoluut voor het vurig bidden om de Geest. We moesten bidden om een revival voor Korea, zoals die meermalen heeft plaatsgevonden in Amerika.

Daarbij geeft hij aanwijzingen voor de studenten om vaker en langer te bidden, vroeg uit bed te komen en urenlang te bidden. Het Seminary biedt daartoe alle kansen door de aanwezigheid van kleine gebedskamers in het hoofdgebouw en met aparte gebedscabines, gebouwd tegen de berg achter de campus van het Seminary. Zij het op luchtige wijze, er klinkt verwijt in door richting de studenten die maar op bed blijven liggen tijdens de morgenopening van zes uur…

Maar de blik van de rector reikte verder. Hij betrekt de Gereformeerde Kerken in Nederland er bij, ongetwijfeld doelend op de vrijgemaakte kerken. Die bleven achter in de roeping om consequent en vooral langdurig te bidden om zo’n revival voor Nederland zelf. Daar ligt ook de oorzaak van kerkverlating in Nederland. Men heeft het gebed verwaarloosd! Laten dan tenminste de Koreaanse kerken Nederland weer leren Kuyper goed te lezen en ter harte te nemen. Terug naar het gebed…

Nog geen dag later lees ik in het Nederlands Dagblad hoe Richard Mouw Nederlandse christenen oproept om Bavinck weer te lezen, trots te zijn op zijn bijdrage aan het calvinisme, open te staan voor nieuwere uitdagingen in een steeds pluralere en gevarieerde samenleving en niet terug te deinzen voor de dialoog met de religies. Het valt op dat daarbij nauwelijks sprake is van aandacht voor gebed om de Geest die de Aeolusharp tot klinken moet brengen.

Vanwaar die tweespalt in de toepassing van het verleden voor vandaag? Zou dat dan toch het verschil tussen oost – mystieker, en west – activistischer, zijn? Hemelsbreed ligt Amerika zelfs dichter bij Korea dan Nederland. Bovendien zijn het de Amerikaanse presbyteriaanse zendelingen die het evangelie naar Korea brachten.

Waarom pakt Korea dan toch niet de actieve, progressieve lijn van het Westen, maar klampt het zich liever vast aan die meer spirituele, afwachtende benadering van de revivals?

Of, is het alleen de rector die een bepaalde verwording constateert bij de studenten die met hun computers en smartphones wel verbinding hebben met de globale werkelijkheid van de westerse vooruitgang, maar de relatie met hun eigen cultuur kwijt raken? Juist nu door de welvaart in Korea de vroegere turbulente groei van de kerken gestagneerd is en ook hier meer en meer mensen de kerk vaarwel zeggen prikkelt de vraag hoe theologische studenten moeten worden klaargestoomd voor hun taak in het Korea van morgen.

Misschien moeten we samen terug naar Augustinus die in zijn worsteling met het oosterse manicheïsme met zijn eindeloze, hopeloze strijd tussen te twee goden de uitweg gevonden heeft in de belijdenis van de actieve doorbraak aan het kruis van Christus tot een actief bestaan in het volle leven.

Ik neem me voor de rector een exemplaar van de dissertatie van Bart van Egmond Merciful Severity over de jonge Augustinus aan te bieden met het verzoek daarmee de opening van het najaar-semester van KTS te verluchtigen en de oecumenische verbondenheid van oosterse en westerse kerken vanuit het vroege verleden nieuwe impulsen te geven aan de kerkleiders van morgen.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s